Dlaczego nasza firma

Kiedy zaufasz profesjonalnej, zewnętrznej firmie księgowej będziesz miał czas na skoncentrowanie uwagi na bieżącej działalności swojego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco wykorzystasz swój czas na to, w czym jesteś najlepszy, na prowadzeniu własnego biznesu.

Zlecając obsługę księgową do biura rachunkowego nie tracisz czasu na samodzielne prowadzenie dokumentacji księgowej i śledzenie zmieniających się przepisów podatkowych, nie wydajesz środków na wynagrodzenie etatowej księgowej i zabezpieczenie jej miejsca pracy. Swój zaoszczędzony czas i pieniądze przeznaczysz na realizację swoich zainteresowań i pasji.

Powierzając prowadzenie dokumentacji księgowej zewnętrznemu podmiotowi przedsiębiorca zabezpiecza się przed skutkami błędów księgowych. Biuro rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością rachunkowo-księgową i ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą za popełnione błędy.